ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA

ถังบำบัดน้ำเสียอาควา AQUA  ถังบำบัดที่ให้ปริมาตรบำบัดเต็มใบ และได้ประสิทธิภาพในการบำบัดเต็มเปี่ยม รับประกันสินค้าถึง 5 ปี  ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua TEM  , ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua AP , ถังบำบัดรวมเติมอากาศ STBF ,  ถังบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร AKZ ฯลฯ