ถังเก็บน้ำ Aqua

 ถังน้ำใต้ดิน AUT

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AQUA ให้พร้อมถึงอุปกรณ์ภานในถังอย่างครบถ้วนทั้งฟุตวาล์ว และลูกลอย เพียงฝังดินและต่อท่อน้ำเข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AQUA สำหรับการเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค  บริโภคที่ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยด้วยวัสดุ POLYETHYLENE ที่ได้รับการยอมรับ จาก U.S.A FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ( FDA )  regulation 177.1520  ให้ใช้เป็นวัสดุสำหรับภาชนะบรรจุน้ำดื่มและยังแข็งแรงทนทานคู่อาคารพิเศษด้วยฝาถังปิดล็อคแน่นกับคอถังป้องกันแมลงและเศษวัสดุจากภายนอกแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด