ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.

Save Space

ถังบำบัดน้ำเสีย พี.พี. (P.P.) ทรงแบน Save Space

เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวความคิดที่คำนึงถึง “พื้นที่อันจำกัด” ของสังคมเมืองที่ต้องการใช้ถังบำบัดน้ำเสียแต่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ พี.พี. จึงออกแบบถังให้มี “รูปทรงแบน” เน้นการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ยังคงคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานการบำบัดน้ำเสียได้ดังเดิม

รักษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

แม้จะเปลี่ยนรูปถังเป็นทรงแบน Save Space Tank ก็ยังคงคุณสมบัติการบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่าบีโอดีตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง สามารถติดตั้งไว้ตามแนวด้านหลังอาคาร ช่องว่างแนวรั้วหลังบ้าน หรือพื้นที่ว่างที่เหมาะสม มีให้เลือกหลายขนาด ตามความต้องการใช้งานของท่าน

Save Space tank /Model
SP-800 SP-1000
การเลือกใช้งาน (คน)
บ้าน / แฟลต 2 3
โรงงาน 7 10
โรงเรียน 8 12
สำนักงาน 10 15
ปริมาตรถัง(ลิตร)
ส่วนแยกกากตะกอน 600 700
  สื่อชีวภาพของส่วนบำบัดและดักซัลไฟด์ 200 280
  ปริมาตรรวม 800 1030
น้ำหนักถัง (กิโลกรัม)
45 55
ขนาดถัง(เมตร)
ความกว้าง 0.80 0.76
ความยาว 1.40 1.93
ความสูง 1.14 1.40
ระดับท้องท่อเข้า 0.25 0.21
ระดับท้องท่อออก 0.30 0.25
ขนาดท่อน้ำ ท่อน้ำเข้า , ท่อน้ำออก 4 นิ้ว 4 นิ้ว
ท่อระบายอากาศ 2 นิ้ว 2 นิ้ว
ราคาปกติ
15900 19300
ราคาพิเศษ