การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน

rpd1-aqua_gt31

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ (AQUA-GTS)
ข้อแนะนำ
1. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน
2. ระบายไขมันออกโดยใส่ถุงดำหรือภาชนะรองรับเป็นประจำทุกวัน โดยปลดท่ออ่อนที่ยึดอยู่บริเวณด้านข้างตัวถัง
3. ควรมีการล้างทำความสะอาดถังทุก 1 เดือน

ถังดักไขมันใต้ดิน (AQUA-GTU)
ข้อแนะนำ
1. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน
2. ควรตักไขมันออกอย่างสม่ำเสมอทุกๆวัน
3. ควรมีการตักกากตะกอนที่ก้นถังทุกๆ 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ไห้ไขมันและตะกอนสะสมมากเกินไปจนหลุดไปกับน้ำทิ้ง

วิธีการติดตั้งถังดักไขมัน  http://www.youtube.com/watch?v=lRe9kUKLRF0&feature=player_embedded

ที่มา http://www.aqua.co.th/th/installation-and-maintenance/54-grease-trap-care.html