ถังเก็บน้ำ AQUA

ถังเก็บน้ำบนดิน Bactekiller

ได้รับการพิสูจน์ในญี่ปุ่นมากกว่า 50 ปี ปลอดภัยต่อการใช้งานเนื่องจาก Silver-ion ไม่สามารถซึมผ่านผิวผนังได้ เพิ่มคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและราเมือกที่ผิวสัมผัส ลดโอกาสการเกิด BIOFILM ที่ผนังด้านในถัง เป็นสารที่มีในธรรมชาติ ปลอดภัย ใช้ได้กับภาชนะทั้งบรรจุอาหารและน้ำดื่ม เทคโนโลยีจาก FUJI CHEMICAL INDUSTRIES จากประเทศญี่ปุ่น

Aqua_Bactekiller1

Aqua_Bactekiller2