ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P.

รุ่น GT แบบตั้งพื้น

สำหรับดักคราบไขมัน น้ำมัน ออกจากน้ำทิ้งในครัว เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร ภัตตาคารและบ้านพักอาศัย

คุณสมบัติ   

บ่อดักไขมันพี.พี. คือ ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว

หลักการทำงาน  
ระบบการทำงานของบ่อดักไขมันพี.พี. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1.ตะแกรงดักเศษอาหารจะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง ซึ่งสามารถ ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย

2.ส่วนแยกไขมันได้ออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสมทางด้านชลศาสตร์ พื้นผิวภาชนะและแผงกั้นน้ำภายในบ่อจะเอื้ออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมันที่ลอยตัวอยู่บนพื้นผิวน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.ท่ออ่อนระบายไขมันจะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากบ่อ เมื่อไขมันแยกออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู่ในบ่อมากขึ้นหรือประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถ ใช้ท่ออ่อนดังกล่าวนี้ระบายไขมันทิ้งใส่ภาชนะรองรับหรือถุงดำแล้วนำไปทิ้ง
 
ข้อดีของบ่อดักไขมันพี.พี. 
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ
 
รางวัลและการรับรองมาตรฐาน 
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นรายแรก

แบบฝังดิน

PP_GTU1PP_GTU2

PP_GT1