ถังเก็บน้ำบนดิน Wave รุ่น PRUKSA (พฤกษา)


ถังเก็บน้ำบนดิน Wave รุ่น PRUKSA (พฤกษา) ปลอดเชื้อแบคทีเรีย

 ถังเก็บน้ำบนดิน Wave ปลอดเชื้อแบคทีเรียรุ่น PRUKSA (พฤกษา)

ราคาพิเศษ แถมลูกลอย

Pruksa 500L.   เพียง   4,200.-

Pruksa 700L.   เพียง   5,300.-

Pruksa 1000L.  เพียง  6,200.-

Pruksa 2000L.  เพียง  11,500.-

ตั้งแต่วันนี้ -31 ต.ค.62
ฟรีค่าขนส่งกรุงเทพ และปริมณฑล