ถังดักไขมัน Aqua

Aqua_FAT
ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ลายแกรนิต

ด้วยสีสันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องครัว สำหรับแยกไขมัน และเศษอาหารที่ปะปนกับน้ำทิ้งจากครัวของ บ้านพักอาศัย สำนักงานทั่วไป ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงอาหาร ก่อนจะผ่านขบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นต่อไป

Aqua_FAT2