ถังดักไขมัน PS

รุ่น PS 15,30,60

ถังดักไขมัน P&S สำหรับรองรับไขมันจากห้องครัว

PS_ดักไขมัน2