ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.


รุ่นไบโอโทล

ถังบำบัดน้ำเสีย พี.พี. (P.P.) รุ่นไบโอโทล เป็นถังที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยมีสื่อชีวภาพ 2 ชั้น เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นรายแรก

ถังบำบัดน้ำเสีย พี.พี. (P.P.) รุ่นไบโอโทล  คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะกรองไร้อากาศ (SEPTIC ANAEROBIC FILTER) เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน ตั้งแต่น้ำเสียจากส้วม น้ำทิ้งจากการซักล้างจากครัว น้ำอาบและน้ำทิ้งอื่น ๆ

ถังบำบัดน้ำเสีย พี.พี. (P.P.) รุ่นไบโอโทล  เป็นถังบำบัดรายเดียวที่ได้ออกแบบให้มีคุณสมบัติพิเศษ ให้มีสื่อชีวภาพ 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 บำบัดทางชีวเคมี และชั้นที่ 2 กำจัดสารละลายซัลไฟด์ที่จะลดกลิ่นเหม็น และน้ำทิ้งที่บำบัดจะได้มาตรฐานน้ำทิ้งสามารถระบายสู่ท่อสาธารณะ

ไบโอโทลBT-E