การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซทส์

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 1

ขุด หลุมและทำฐานรากในกรณีดินอ่อนเหลวมีน้ำใต้ดินสูงให้ทำการตอกเสาเข็มตามที่ กำหนดในแบบ


การติดตั้งถังบำบัด1


การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 2

เมื่อขุดดินและตอกเสาเข็มได้ตามแบบที่ต้องการแล้วปรับก้นบ่อให้เรียบ แล้วจึงค่อยวางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาดแสดงตามตาราง)


การติดตั้งถังบำบัด2


การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 3

วางถังลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเติมน้ำให้เต็ม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ถังลอย พร้อมทั้งต่อท่อเข้า-ออก ด้วยข้อต่ออ่อนติดไปกับตัวถังบำบัด (AQUA SUPER FLEX-IN) สำหรับท่อ 100 มม. และ 150 มม.


การติดตั้งถังบำบัด3


การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 4

กลบด้วยดินหรือทรายเป็น ชั้นๆละประมาณ 30 ซม.แล้วทำการอัดให้แน่น

การติดตั้งถังบำบัด4การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 5

เทแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นการรัดปากถังบำบัด โดยฝังวงแหวนรองรับฝาถังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้จะต้องต่อท่อระบายอากาศขึ้นเหนือแนวแผ่นพื้นก่อนเทคอนกรีตรัดปากถังบำบัด หลังจากที่เทคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ต่อท่อระบายอากาศไปยังช่องท่อ โดยจะต้องสามารถระบายอากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวกและไม่ย้อนกลับ เข้าไปในอาคารที่ทำการติดตั้ง
การติดตั้งถังบำบัด4

ที่มา http://www.aqua.co.th/th/installation-and-maintenance/51-installing-tanks-for-household-water-treatment.html