ถังบำบัดน้ำเสีย P.P

รุ่น อีโคแท้งค์ (ECO-TANK)

ถังอีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 – 300 คน น้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส แข็งแรง บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน เหมาะกับบ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงานโรงงาน โรงเรียน

การติดตั้ง ECO TANK ไม่จำเป็นต้องใช้ ท่อ FLEX ช่วย

ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นรายแรก