ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. SAVE SPACE รูปทรงแบน

ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. SAVE SPACE รูปทรงแบน เน้นประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวความคิดที่คำนึงถึง “พื้นที่อันจำกัด” ของสังคมเมืองที่ต้องการใช้ถังบำบัดน้ำเสียแต่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ พี.พี. จึงออกแบบถังให้มี “รูปทรงแบน” เน้นการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ยังคงคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานการบำบัดน้ำเสียได้ดังเดิม

SP 800 ราคา 9190บาท

SP 1000 ราคา 11000บาท

ราคายังไม่รวมท่อ flex (ท่อ flex ราคา 550 บาท)

ส่งฟรีกรุงเทพฯ ปริมณฑล