ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua

รุ่น ST

ถังเกรอะสำเร็จรูป ถูกออกแบบมาให้เป็นถังบำบัดน้ำเสียชั้นแรกเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำเสีย
น้ำทิ้งจากส้วมที่ไหลเข้าสู่
AQUA SEPT ส่วนที่เป็นน้ำตะกอนเมื่อแยกออกจากกันแล้วน้ำใสจะไหลล้นออกทางท่อน้ำออกเหลือกากตะกอนให้แบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจน

รายละเอียดสินค้า

ถังเกรอะสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นทดแทนบ่อเกรอะวงแหวนคอนกรีตแบบเก่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดขจัดปัญหาส้วมเต็มเนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อขึ้นมาจึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อยๆและยังลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีความแข็งแรงทนทานคู่อายุของอาคารเพราะผลิตจาก POLYETHYLENEชนิดพิเศษ ถังเกรอะสำเร็จรูปถูกออกแบบมาให้เป็นถังบำบัดน้ำเสียชั้นแรกเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำเสียน้ำทิ้งจากส้วมที่ไหลเข้าสู่AQUA SEPT ส่วนที่เป็นน้ำตะกอนเมื่อแยกออกจากกันแล้วน้ำใสจะไหลล้นออกทางท่อน้ำออกเหลือกากตะกอนให้แบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนภายในถังทำการย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ AQUA SEPT เน้นการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพในการหมักสูงสุดเพื่อลดการสะสมของกากปฏิกูลและสามารถป้องกันการหลุดรอดของกากปฏิกูลออกจากถังไปอุดตันส่วนบำบัด