ถังดักไขมัน Aqua

รุ่น GT300 – GT6000

Grease trap เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวร้านอาหาร และภัตตาคาร น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมาจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง ภายในถังที่มีการเสริมแผ่นกั้นด้านล่างเพื่อให้น้ำที่ไหลมาปะทะมีความเร็วลดลง ทำให้ไขมันมีเวลาลอยตัวขึ้นมามากขึ้น ก่อนจะปล่อยน้ำใสออกไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อทการบำบัดต่อไป

Materials and Application

– ทำด้วย POLYETHYLENE ชนิด LINEAR LODENSITY (LLDPE)

– ทำด้วย POLYETHYLENE , HDPE PN-4

– ทำด้วย ABS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.

– ชนิด Reinforce Natural Rubber

หมายเหตุ : จำนวนคนใช้ หมายถึง ผู้มาใช้บริการต่อวัน (ไม่ใช่จำนวนที่นั่ง)