ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua

รุ่น STBF

ถังบำบัด Aqua ถังบำบัดรวมเติมอากาศ STBF  ถังบำบัดรวมชนิดเกรอะ+เติมอากาศ (รับน้ำเสีย 0.5-4 m3/d) ST-BF คือถังบำบัดที่มีส่วนเกรอะ (Septic ) และส่วนเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) อยู่ในใบเดียวกัน